Agsunta & Kritiko Lyrics – Sikat Ang Pinoy

Sikat ang Pinoy
Sikat ang Pinoy
Sikat ang Pinoy

Palagi ngang napapansin
Pinoy ay may ibang dating
Kahit na anong gawin
Ay kayang-kaya natin

Lumalaban saang mang buhay
Hangga’t kaya’y ibibigay
Kitang-kita ang galing
Lahat ay kaya ngang gawin

Sikat na sikat ang Pinoy
Kahit sa’n mapunta
Kitang-kita mo naman ang kagalingan, oh
Iba ang galing ng Pinoy
Malayo’ng mararating
Ipagmalaki mo na kaya natin

Sikat ang Pinoy
Kahit sa’n mapunta
Sasabihin kong
Pinoy ako
Pinoy tayo
Kaya natin to

Sikat ang Pinoy
Sikat ang Pinoy
Sikat ang Pinoy
Sikat ang Pinoy

Pinoy laging maaasahan
Kailan ma’y ‘di ka iiwan
Handang tumulong sa iyo
Ano man ang pagdaanan mo

Lumalaban sa hamon ng buhay
Hangga’t kaya’y ibibigay
Mahirap man pagdaraanan
Kayang-kaya natin yan

Sikat na sikat ang Pinoy (sikat ang Pinoy)
Kahit sa’n mapunta
Kitang-kita mo naman ang kagalingan, oh
Iba ang galing ng Pinoy (galing ng Pinoy)
Malayo’ng mararating
Ipagmalaki mo na kaya natin

Sikat ang Pinoy
Kahit sa’n mapunta
Sasabihin kong
Pinoy ako
Pinoy tayo
Kaya natin to

Sikat ang Pinoy
Sumigaw at sabihin mong
Pinoy ako
Ang galing mong angkin
Ipakita sa mundo

[?]

Sikat na sikat ang Pinoy (sikat ang Pinoy)
Kahit sa’n mapunta
Kitang-kita mo naman ang kagalingan, oh
Iba ang galing ng Pinoy (galing ng Pinoy)
Malayo’ng mararating
Ipagmalaki mo na kaya natin

Sikat ang Pinoy
Kahit sa’n mapunta
Sasabihin kong
Pinoy ako
Pinoy tayo
Kaya natin to
Sikat ang Pinoy

[?]