Agsunta Lyrics – Magkasuyo Buong Gabi

Magkasuyo buong gabi
Masaya’t magkatabi
Magkayakap sa buong magdamag
Kahit ngayong kandila lang
‘Di ko man alam ang iyong pangalan

Only in a world of make-believe
Can love come along and I believe
It’s just a dream, it’s just a dream
And tomorrow’s just an empty world
And forever’s hardly ever heard anymore

Sa mundong itong sakdal bagsik
Luha sa bawat halik
Ay wala na raw pag-ibig
Ngunit sa kislap ng iyong mata
Nababasa ko na mayroon pang pag-ibig
Ito ang ating daigdig

Magkasuyo buong gabi
Masaya’t magkatabi
Magkayakap sa buong magdamag
And maybe strangers in the night
Can be lovers for the rest of our lives

Masdan lang ang iyong mukha
Hibik ko’y nawawala
Mula ngayon at kailanman
Mula ngayon at kailanman

But I’ll keep the words all locked inside
And we’ll warm our hearts beneath
The lights of this feeling
‘Di rin lamang maririnig

Magkasuyo buong gabi
Masaya’t magkatabi
Magkayakap sa buong magdamag
At ang lahat ng panahon
Magiging tulad ngayon
Magkasuyo sa bawat sandali

Two hearts can make this love so right
Turn the darkness into light
Bring a new day with the warmth of your love
And we’ll be lovers through the day
In a very special way
Living the love that we knew

(Magkasuyo buong gabi
Masaya’t magkatabi
Magkayakap sa buong magdamag
At ang lahat ng panahon
Magiging tulad ngayon
Magkasuyo sa bawat sandali)

Magkasuyo buong gabi
Masaya’t magkatabi
Magkayakap sa buong magdamag
Kahit ngayong kandila lang
‘Di ko man alam ang iyong pangalan