Baat Ek Hai Lyrics – Guru Dakshina (2015)

Mein hoo yaa tu hai baat ek hai
Saas main loon yaa tu le baat ek hai
Jism mein rooh tu jaan ekk hai
Mein hoon yaa tu hai baat ek hai

Teri kamoshi kuch keh rahi
Dil ki dadkan kuch sunn rahi
Teri kamoshi kuch keh rahi
Dil ki dadkan kuch sunn rahi
Mere har sawaal ka tuh hi jawaab hai
Tuh hi jawaab hai
Tere liye hi jeena mera hi kwaab hai
Kwaab hai
Saas main loon yaa tu le baat ek hai
Jism mein rooh tu jaan ekk hai
Mein hoon yaa tu hai baat ek hai

Jeena tuh marna bhi tuh
Khona tu paana bi tuh
Dardh tu marham bhi tuh
Manzil tu raahi meri saadakhi hai
Mein hoon yaa tu hai baat ek hai
Mein hoon yaa tu hai baat ek hai
Baat ek hai mein hoo ya tu hai
Baat ek hai