Mast Magan Lyrics – 2 States (2014)

Ishq ki dhunn ros jalaye
Udhta dhua tho kaisse chupaaye
Ho akhiya kare jee hajuri
Maange hai teri manjuri
Kajra siyahi din rangh jaaye
Teri kasthoori rain jagaye
Man masth makan man masth magan
Bas tera naam dohraaye
Man masth magan man masth makan
Tera nam dohraye

Chahe bhi tho bhool na paaye
Man mast makan man masth magan
Bas tera naam dohraaye
Man masth magan man mast makan
Tera nam dohraye

Jogiya jog lagaake, makra rog lagaa ke
Ishk ki duni roz jalaaye
Udhta dhua toh kaisse chupaaye
Man masth magan man mast magan
Bas tera naam dohraye
Man mast makan man masth makan
Bas tera nam dohraye

Chahe bhi tho bhool na paaye
Man masth magan man masth magan
Bas tera naam dohraaye
Man masth makan man mast makan
Tera nam bas tera nam dohraye

Odh ke dhaani reet ki chadhar
Aaya tere shehar mei Ranja tera
Duniya zamana jhutta fasana
Jeene marne ka vadha sancha mera
Ho sheesh mehal na mujko suhaye

Tuj sang sukhi roti baaye
Man masth magan man masth magan
Bas tera naam dohraaye
Man masth makan man mast makan
Tera nam bas tera nam dohraye

Chahe bhi to bhool na paaye
Man masth magan man masth magan
Bas tera naam dohraaye
Man masth makan man mast magan
Tera nam bas tera nam dohraye